产品
+
  • DS(1).jpg
  • DS-4.jpg
  • DS-1.jpg
  • DS-3.jpg
  • DS-2.jpg
  • DS-5.jpg
  • SS-DS 应用场景 01.jpg

时间温度数码管显示双键触摸开关


关键词:

产品

分类:

触摸感应开关

概要:

按键功能可以定制

型号 : #SS-DS
产品尺寸 : 147*51*13mm
输入电压: 12~24V
负载功率 : 100W
负载电流 : 10A (Max)
外壳材料 : 阻燃、耐热塑料

产品详情


如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系!

提交